9ice – Igbadun LYRICS

9ice - Igbadun

Lyrics of Igbadun by 9ice, Igbadun LYRICS, 9ice – Igbadun LYRICS, 9ice Lyrics Igbadun.

DOWNLOAD MP3

LYRICS:

Gbadun mi
Shocker lo se beat

Sho n gbadun mi
Gbadun mi
Omo olope
Sho n gbadun mi
Ahh gbadun mi

Igbadun igbadun
Mo waye wa gbadun
Igbadun igbadun
Igbadun igbadun
Igbadun igbadun
Mo waye wa gbadun
Gbo sho n gbadun mi

Omo ile
Igbadun igbadun
Mo waye wa gbadun
Igbadun igbadun
Igbadun igbadun
Mo waye wa gbadun
Vado Sho n gbadun mi
Je n gbadun lagbadun
Igbadun yii ga ju
Igbadun yii le ju
Suya Suya Kilefewi
Gbadun mi

Igbadun igbadun
Mo waye wa gbadun
Igbadun igbadun
Igbadun igbadun
Mo waye wa gbadun
Gbo sho n gbadun mi
Omo ile
Gbo sho n gbadun mi
Igbadun igbadun
Mo waye wa gbadun
Igbadun igbadun
Gbadun mi
Igbadun igbadun
Mo waye wa gbadun
Igbadun igbadun
Igbadun igbadun
Mo waye wa gbadun

I no send them
I no send them

DOWNLOAD FILE HERE

Be the first to comment